El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha demanat més presència de les dones en tots els àmbits de l’audiovisual, i ha remarcat que cal actuar per millorar la visibilitat femenina en els informatius, els programes, la ficció i els esports.

“Tot i que representen el 51% de la població, avui en dia, tot i les millores aconseguides, la realitat és que hi ha molt pocs àmbits de l’audiovisual on les dones tenen una presència equiparable a la dels homes”, ha assenyalat Loppacher en el marc del Dia Internacional de les Dones.

El president del CAC ha puntualitzat que la millora de la presència de les dones en els mitjans no passa únicament per un augment quantitatiu, sinó també per mostrar una imatge no estereotipada. “No és una qüestió únicament numèrica, que encara ho és, sinó d’analitzar els rols diferents amb què apareixen les dones en els informatius, en els programes de ficció i en la publicitat”, ha subratllat Roger Loppacher.

La presència de dones polítiques en els informatius representa un terç del total 

Com a exemple de la poca presència de les dones en els mitjans audiovisuals, el CAC cita lInforme sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Gener-abril del 2019. L’estudi mostra que la presència de les dones polítiques en els informatius diaris i en les entrevistes és inferior a la dels homes en tots els canals i emissores analitzats.

En concret, el temps de paraula que aglutinen les dones als informatius oscil·la entre el 34,4% de TVE Catalunya i el 26,4% de TV3. A Catalunya Ràdio, la xifra és del 30,5% i a RAC1, del 28,6%. En tots els mitjans es tracta de la dada interanual més baixa, principalment a causa de les eleccions generals del 28 d’abril, àmbit en què la presència de les dones acostuma a ser més baixa que en el governamental, argumenta el CAC.

Pel que fa a les entrevistes, els percentatges que obtenen les dones se situen en tots els mitjans entorn del 35%, amb l’excepció de RAC1, on és del 22,1%. Als debats, les intervencions de les dones suposen dues terceres parts del total al 3/24 i Catalunya Ràdio; el 58,3% a TV3; el 23,1% a TVE Catalunya, i no se’n comptabilitzen a RAC1. En la majoria dels casos corresponen a participacions de dones candidates en debats electorals amb vista al 28-A.