El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va perdent membres tot esperant la seva renovació. La darrera baixa és la d’Yvonne Griley, consellera des de 2014, que ha estat nomenada nova directora general d’Afers Religiosos del Departament de Justícia.

D’aquesta manera, el CAC queda amb tan sols tres membres: el president Roger Loppacher, el secretari Daniel Sirera i la consellera Carme Figueras, tots amb el mandat caducat.

Abans de Griley, el juny de 2019 va plegar Eva Parera per ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona (va concórrer en la llista de Manuel Valls i Ciutadans) i el març de 2020 ho va fer el periodista Salvador Alsius, que es va jubilar.

Renovació pendent

L’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual està pendent de renovació des de fa any i mig. El Parlament va aprovar per unanimitat la reforma de la Llei del CAC (i de la CCMA) l’octubre de 2019, que va entrar en vigor al mes següent.

El nou text redueix el nombre de membres del CAC de sis a cinc. Aquests han de ser elegits amb el suport de dos terços de la cambra (ja no es permet fer-ho per majoria absoluta en segona volta) i a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (anteriorment eren dos).

La nova normativa també estableix que els membres estiguin subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat, reforça el seu perfil professional, i introdueix la paritat en la composició.