La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i el president del CAC, Roger Loppacher, segellen el protocol (foto: CAC).

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona han signat un protocol de col·laboració per impulsar i promoure els drets de la ciutadania en l’era digital i la protecció en aquest àmbit, especialment dels menors d’edat. Ambdues institucions també col·laboraran en la regulació del discurs de l’odi a internet així com en la contribució al tractament mediàtic acurat dels judicis.

Per tal de desenvolupar el protocol, el CAC i l’ICAB promouran l’elaboració d’un codi de bones pràctiques per a la protecció dels drets i les llibertats de la ciutadania en l’era digital, amb un èmfasi especial en el tractament de les imatges de menors a internet i les xarxes socials.

Igualment, el CAC podrà comptar amb l’assessorament de l’ICAB en tot allò que faci referència a la regulació del discurs de l’odi a internet i a les xarxes socials, amb una especial atenció en el discurs discriminatori i/o que inciti a l’odi o la violència envers les dones.

El Consell i el Col·legi també col·laboraran en l’elaboració i la difusió d’eines i materials sobre l’impacte de la societat de la informació en els drets de les persones i en l’assentament de les bases que permetin que les aplicacions tecnològiques siguin compatibles amb la preservació dels drets de la ciutadania.

Finalment, el CAC comptarà amb l’assessorament de l’ICAB en l’actualització de les Recomanacions sobre la celebració dels judicis i el seu tractament per televisió.