El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Comissió de Regulació de Comunicacions de Colòmbia han acordat un memoràndum d’entesa per col·laborar en matèria de regulació dels nous serveis audiovisuals, defensa dels drets d’accés a la informació, i foment de l’educació en comunicació.

El document preveu impulsar l’intercanvi d’informació rellevant, la generació de continguts, l’aportació d’assistència tècnica, el foment d’intercanvis i de visites mútues entre els experts (presencials i/o virtuals), i la promoció de la comunicació en els àmbits nacional i regional.

El memoràndum ha estat signat pel president del CAC, Roger Loppacher, i el director executiu de la CRC, Carlos Lugo.

Loppacher ha subratllat la importància d’establir mecanismes de col·laboració entre tots dos reguladors per abordar els reptes audiovisuals i digitals comuns. “Entre els diversos temes que tenim damunt la taula, en destacaria la regulació dels nous serveis d’internet, així com la conveniència d’enfortir l’educació en comunicació audiovisual per dotar la ciutadania d’eines per tenir una mirada crítica envers els continguts”, ha dit.

“Per aconseguir aquests objectius necessitem el màxim diàleg entre entitats reguladores, una cooperació que esdevé molt enriquidora quan es produeix per part d’entitats ubicades a Europa i a Iberoamèrica”, afegeix.

El CAC i la CRC formen part del comitè directiu de la Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI). Des de l’octubre, Carlos Lugo n’és el president i Roger Loppacher el vicepresident.