El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra lideren el programa EduMediaTest, un projecte per desenvolupar una eina interactiva digital per avaluar i millorar l’educació mediàtica dels estudiants europeus de 14 a 18 anys.

El programa es preveu que sigui lliurat a la Comissió Europea com a màxim el setembre del 2021, i a partir d’aquesta data es posarà a disposició de les institucions dels diversos països de la Unió.

El projecte s’inclou en el programa Media Literacy for All de la CE, que preveu el finançament parcial d’iniciatives en favor de l’educació mediàtica. La iniciativa catalana va ser una de les cinc propostes escollides en la darrera convocatòria d’un total de 17 presentades.

Avaluació i formació

EduMediaTest consta de dues parts. La primera consisteix en l’avaluació telemàtica de les competències mediàtiques dels estudiants de 14 a 18 anys, i la segona en la formulació de propostes formatives interactives per corregir les eventuals deficiències. El programa, allotjat en un web d’accés lliure, està dissenyat perquè sigui gestionat per un professor que vulgui avaluar la seva classe com una activitat docent més dins del centre escolar.

Pel que fa a la primera part, l’objectiu és comprovar mitjançant un qüestionari interactiu de 43 preguntes la capacitat dels estudiants per determinar la fiabilitat de les notícies, detectar els interessos no visibles de les fonts, constatar l’existència d’estereotips i fomentar una actitud responsable davant els drets d’autoria. També es vol comprovar la capacitació que té l’alumnat de generar missatges que siguin comprensibles. Per respondre-hi, l’estudiant haurà d’analitzar vídeos i fotografies, i cercar informació a internet.

Pel que fa a la segona part, el programa proposarà activitats de formació en educació mediàtica que el professorat podrà implementar a les aules a partir de les dades obtingudes de l’avaluació i d’un dossier de material que se li facilitarà, en funció de les deficiències observades en els seus alumnes.

Projecte europeu

En el projecte hi participen cinc reguladors audiovisuals europeus, dues institucions públiques en l’àmbit educatiu i una universitat. Els cinc reguladors són l’Agencija za elektronicke medije de Croàcia, el Rada pre vysielanie a retransmisiu d’Eslovàquia, el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de França, i l’Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal, a més del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Les dues entitats educadores són el National Centre of Audiovisual Media & Communication de Grècia i el Dublin West Education Centre d’Irlanda. Per la seva part, la Universitat Pompeu Fabra hi participa per garantir que el projecte respon als principis de recerca científics.

Prova pilot en tres mesos

Com a pas previ a la implantació de l’eina, els promotors faran una prova pilot per comprovar el grau de comprensió de les preguntes entre els estudiants i la durada del test. La previsió és comptar amb un mínim de 100 estudiants d’entre 14 i 18 anys per cadascun dels set països que hi participen. Està previst realitzar aquesta prova pilot abans del gener de 2021. La implantació definitiva del qüestionari està prevista entre els mesos de febrer i març.

El termini per lliurar el projecte a la Comissió Europea finalitza l’1 de setembre de 2021, i posteriorment aquesta institució decidirà el moment en què s’ofereix al públic.