El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha posat en marxa la Plataforma per a l’Educació Mediàtica, formada per 47 socis: entitats de l’àmbit educatiu i del lleure, universitats, grups de recerca, mestres, empreses i col·legis professionals.

L’objectiu principal és facilitar que els joves i els adults adoptin una visió crítica envers els continguts que difonen els mitjans de comunicació, amb un accent especial en els nous mitjans digitals.

El ple del CAC va aprovar la seva creació el 19 de juny; es va constituir el 26 del mateix mes, i aquest dimarts s’ha presentat públicament en el marc d’unes jornades de formació del programa eduCAC celebrades al Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

El president de l’ens regulador, Roger Loppacher, s’ha referit a la Plataforma per a l’Educació Mediàtica com a punt de trobada de tots els actors que treballen en l’àmbit d’aquest tipus de formació. L’objectiu de la iniciativa, ha afirmat, és que les polítiques educatives tinguin en compte la nova realitat digital perquè aquest àmbit sigui més segur.

El vicepresident del CAC i president de la Plataforma, Salvador Alsius, ha dit que, entre d’altres, el projecte ha de servir per fer de pont entre el sector i l’Administració. “Les autoritats educatives d’aquest país mostren un cert interès per l’educació mediàtica, però no han acabat de jugar fort i s’han centrat més en ensenyar com funcionen els estris de la digitalització però sense arribar a impulsar un veritable esperit crític. Nosaltres, com a Plataforma, hem d’actuar en certa manera com un lobby, en minúscula si voleu, però amb la idea de poder picar a la porta del Departament d’Educació, també del de Cultura, i perquè no, del de Benestar”, ha manifestat Alsius.

Donar resposta a les demandes de formació

La Plataforma per a l’Educació Mediàtica neix per la demanda creixent de criteris per a la formació per abordar amb esperit crític el nou entorn comunicatiu caracteritzat per la digitalització i les noves formes de consum audiovisual, explica el CAC, i també com a resposta dels nous hàbits de consum d’infants i joves.

La iniciativa recull el mandat de la nova Directiva europea sobre serveis de comunicació audiovisual, la qual assenyala que l’educació mediàtica “no s’ha de limitar a l’aprenentatge de les eines i les tecnologies, sinó que ha de tenir la finalitat d’aportar als ciutadans el pensament crític necessari per discernir, analitzar realitats complexes i reconèixer la diferència entre opinions i fets”.

La Plataforma té la finalitat de reflexionar sobre el present i el futur de l’educació mediàtica i servir d’instància de coordinació entre el professorat i les entitats i empreses que hi treballen. Així mateix, també té com a objectius endegar projectes de recerca en aquest àmbit, conèixer les millors pràctiques d’altres països i servir com a instrument de diàleg amb l’Administració, amb la vista posada en el disseny de polítiques educatives que tinguin en compte la nova realitat digital i les noves formes de comunicació.

Funcionament de la Plataforma

La Plataforma per a l’Educació Mediàtica està integrada pel ple, la permanent, la presidència i la secretaria. El ple és l’òrgan suprem i el constitueixen tots els seus integrants, que actualment són 47. La incorporació de nous membres ha de comptar amb l’aprovació del CAC.

Les decisions s’han de prendre per consens o, en els casos que sigui necessari, per votació. Els acords adoptats per la Plataforma no tindran caràcter vinculant, sinó que seran recomanacions, les quals es poden adreçar tant a les entitats del sector públic com del privat.

L’organisme s’ha dotat d’un protocol de funcionament per fer més efectiva la seva actuació amb una estructura mínima flexible i amb la creació de grups de treball. La voluntat és incloure tots aquells professionals i entitats que així ho desitgin i treballin en l’àmbit de l’educació mediàtica.