Un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya indica que Netflix no assoleix la quota del 30% d’obra europea en el catàleg que ofereix a l’Estat, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, aprovada l’octubre de 2018 i pendent de transposició al nostre ordenament jurídic.

En concret, ofereix el 22,2% d’obra europea segons el sistema de càlcul 1 (que contempla el conjunt d’una sèrie com una unitat) i el 17,3% amb sistema de càlcul 2 (considerant cada episodi com una unitat). L’informe també constata que la presència de les obres en llengua catalana a Netflix (en versió original, doblada o amb subtítols) és d’únicament el 0,5% del catàleg.

El president del CAC, Roger Loppacher, ha reclamat a la plataforma d’streaming “que s’adeqüi a les previsions de la nova Directiva pel que fa a la presència d’obra europea”, i l’ha instat a “tenir una oferta d’obres en llengua catalana al catàleg que es correspongui amb la realitat lingüística de Catalunya”.

El catàleg de Netflix, a data 10 de febrer de 2020, estava format per 2.295 pel·lícules i 1.217 sèries, que suposaven 30.588 episodis.

El CAC ha analitzat per primer cop el catàleg de la plataforma d’streaming per avaluar la presència d’obres europees i la seva prominència; és a dir, la facilitat amb què una persona usuària pot trobar, en les primeres pantalles del menú, aquestes produccions.

L’informe constata que, tot i que no assoleix el 30%, Netflix introdueix alguns sistemes que operen en favor de la prominència de l’obra europea en el conjunt del catàleg, com ara la concentració de l’oferta d’obres europees en les primeres pantalles a què s’accedeix en la navegació, els anuncis i la reiteració d’una mateixa producció sota epígrafs diferents.

Llengües

Netflix ofereix dos llargmetratges i quatre sèries en versió original catalana, així com dos documentals subtitulats i una sèrie doblada. En total, doncs, l’oferta de Netflix en llengua catalana (original, doblada o subtitulada) és de nou obres. Per percentatges, l’oferta en català suposa el 0,3% del catàleg de Netflix, segons el sistema de càlcul 1, i el 0,5% amb el 2.

Pel que fa a la facilitat d’accés a aquestes obres, la plataforma permet la cerca d’obres amb àudio o subtitulades en llengua catalana. Tot i així, i pel que fa a la prominència, cap d’aquestes obres apareix en les dues primeres pantalles lògiques que s’ofereixen en un perfil sense un consum predefinit.

El conjunt de títols del catàleg de Netflix estan doblats o subtitulats al castellà. Les obres amb llengües originàries oficials a l’Estat espanyol suposen el 4,6% del total del catàleg de Netflix si s’utilitza el sistema de càlcul 1, i el 2,1% si s’utilitza el 2.

Prominència

L’informe del CAC constata que la prominència de l’obra europea és un paràmetre que depèn del perfil de la persona usuària de la plataforma. El conjunt dels perfils tenen en comú que la màxima proporció d’obres europees apareix en les dues primeres pantalles, fins i tot el perfil que prefereix les obres de producció dels Estats Units. A mesura que es van succeint les pantalles, la proporció va baixant.

Més enllà de la presència quantitativa, Netflix introdueix altres mecanismes que faciliten l’accés a les obres d’origen europeu: l’oferta d’obres en els anuncis, la reiteració en l’oferta d’una mateixa obra sota epígrafs diferents, la possibilitat d’efectuar cerques en funció de l’origen de la producció i l’oferta d’obres europees en les pantalles de navegació inicials.

Any de producció

L’informe també ha analitzat l’any de producció de les obres del catàleg de Netflix, on destaca la presència majoritària de produccions molt recents. En concret, la gran majoria de les obres han estat realitzades en els darrers 10 anys: el 88,8% (segons el sistema 1) i el 84,8% (sistema 2). Per contra, les produccions de més de 20 anys estan per sota del 3% en qualsevol dels dos sistemes de càlcul.