El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha iniciat dos procediments sancionadors contra l’empresa Nuevas Sensaciones per emetre continguts esotèrics dins la franja de protecció de menors. La societat explota sense llicència dues emissores a Barcelona sota el nom d’Astrovisión Radio al 88.0 i al 89.4.

El CAC va analitzar una mostra de 48 hores (el 7 i el 8 d’abril) i va detectar programació amb continguts esotèrics entre les 6 i les 22 hores. A més, els anuncis d’autopromoció emesos per antena contenen missatges que els vinculen a l’esoterisme.

Infracció molt greu

L’emissió d’aquest tipus de continguts en horari protegit pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, que es sanciona amb multes d’entre 90.001 i 300.000 euros, a més de la suspensió de l’activitat per un termini màxim de tres mesos.

Aquesta és la primera actuació del Consell en relació amb un prestador de serveis de ràdio que emet sense llicència des que el Parlament va aprovar, al febrer del 2012, la modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

La iniciativa s’ha adoptat en el marc de la “intensificació” de les actuacions del CAC contra mitjans audiovisuals sense llicència que emeten continguts que vulneren la normativa. La primera actuació es va produir al febrer amb l’inici de procediments sancionadors contra quatre canals de televisió sense llicència, també per emetre continguts esotèrics dins de la franja de protecció infantil.