El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat les Recomanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació, les quals són aplicables tant al gènere informatiu com a la ficció i l’entreteniment, a més del camp publicitari.

El document pretén ser una eina útil de formació i sensibilització adreçada als professionals de la comunicació per “fomentar un tractament just, digne, real, igualitari i intercultural de la comunitat gitana, tot tenint en compte la perspectiva de gènere”. A més dels consells en el tractament de la comunitat gitana (estructurats en tres eixos), el document incorpora una guia de llenguatge inclusiu.

Recomanacions adreçades a professionals de la comunicació

• Potenciar el tractament igualitari i no fer referència al grup ètnic si no és una dada rellevant per entendre la informació.

• Evitar estereotips negatius respecte de la comunitat gitana.

• Fomentar la difusió d’informacions positives sobre la comunitat gitana.

• Recórrer a la comunitat gitana com a font d’informació.

• Evitar generalitzacions.

• Contextualitzar la informació.

• Utilitzar un llenguatge inclusiu, sense connotacions negatives.

• Evitar el sensacionalisme, el dramatisme i l’espectacularització.

• Seleccionar i utilitzar amb cautela els recursos audiovisuals que acompanyen una informació.

• Tenir cura de la ubicació de la informació relativa a la comunitat gitana.

• Incorporar la perspectiva de gènere en les informacions sobre la comunitat gitana.

• Exercir un ús responsable de l’humor pel que fa a l’ètnia gitana.

• Normalitzar la presència de personatges d’ètnia gitana a les produccions de ficció.

Recomanacions adreçades a les empreses de comunicació

• Exercir la seva responsabilitat social davant les opinions i els comentaris que atempten contra els drets fonamentals.

• Afavorir la formació dels professionals.

• Impulsar la inclusió de professionals d’orígens diversos als mitjans de comunicació.

• Establir mecanismes d’autoregulació i compliment dels codis ètics de la professió.

• Extremar la consideració i la cura per evitar la consolidació i la difusió d’estereotips.

Recomanacions adreçades a les autoritats

• Adoptar un rol responsable com a font d’informació.

• Fomentar la formació dels gabinets de comunicació.

• Establir mecanismes de col·laboració amb els organismes de regulació audiovisual.

• Fomentar la màxima difusió d’aquestes recomanacions.

• Instar les autoritats de regulació de l’audiovisual a tenir en compte aquestes recomanacions.

“La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la creació de la imatge social de l’ètnia gitana és clau, i el paper que desenvolupin en la lluita contra estereotips i prejudicis millorarà sens dubte la igualtat d’oportunitats per a tothom”, assenyala com a premissa el document.

En aquest sentit es remarca que, el 2017, només es van consultar fonts gitanes en informacions que afectaven aquesta comunitat en el 31,45% dels casos. “Especialment greu és la imatge estereotipada que es dona de les dones gitanes, que són les principals protagonistes en les notícies i els relats més consultats, per la qual cosa constitueixen un sector d’alta vulnerabilitat i, per tant, necessitat d’una especial protecció”, afegeix.

Aquestes recomanacions s’emmarquen en la campanya No prejuicios impulsada per la Federació d’Associacions de Dones Gitanes Kamira i han estat elaborades amb la participació de diferents entitats i organismes, entre els quals el Col·legi de Periodistes de Catalunya, les federacions d’associacions gitanes de Catalunya i País Valencià, la Fundació Pere Closa i la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, a més del mateix CAC.