El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha demanat més continguts de ficció a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal d’impulsar la indústria audiovisual i la cultura i llengua catalanes. “La CCMA necessita un increment en la seva aportació per apropar-se a la situació de les corporacions audiovisuals públiques de països europeus similars al nostre”, ha afirmat.

Loppacher ha recordat que el Llibre blanc de l’audiovisual, presentat fa tres anys, ja detectava la necessitat d’un increment de l’aportació pública a la CCMA. “Aquesta era una de les conclusions principals del document, que actualment hem revisat per actualitzar les dades. Ara hem constatat que la tendència que vam observar fa tres anys s’ha consolidat i fins i tot s’ha accentuat, atesa la competència creixent que es registra per part de serveis a la demanda que ofereixen ficció, com ara Netflix”, ha manifestat.

En aquest sentit, el president del CAC ha subratllat la importància de les missions de servei públic de la CCMA, tot destacant de manera especial la “d’impulsar la indústria audiovisual catalana i promoure i potenciar la cultura i la llengua catalana, fent una aposta especial per la ficció i pels nous serveis de distribució, prestant una atenció especial al públic infantil i juvenil.”

Segons Loppacher, apostar pels continguts audiovisual “contribuiria a dinamitzar el conjunt sector i a potenciar la cultura, la llengua i un imaginari col·lectiu compartit que fomenti la cohesió social”.

Augmentar l’aportació a la CCMA en 131,8 milions

La versió actualitzada del Llibre blanc de l’audiovisual constata la reducció sostinguda que ha tingut l’aportació pública per a la CCMA i proposa equiparar-la al mateix nivell que la mitjana de països europeus de dimensió similar a Catalunya. Atès que la mitjana d’aportació a les ràdios i televisions públiques dels estats i territoris d’Europa d’entre 5 i 10 milions d’habitants és de 54,8 euros per persona i any, i que en el cas de Catalunya és de 35,3 euros, el document proposa augmentar l’aportació a la CCMA en 19,5 euros. Aquesta xifra, ajustada amb l’índex de preus de cada país, suposa 17,7 euros per habitant suplementaris.

Això implicaria un increment de l’aportació de fons públics per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de 131,8 milions anuals. Segons la proposta, aquests diners s’haurien d’incorporar al pressupost de la CCMA de manera esglaonada en un període de quatre anys.

El CAC subratlla que aquest augment d’aportació pública s’hauria de dedicar únicament als continguts, especialment a la ficció, així com a nous serveis de distribució.

Pel que fa als continguts, el Llibre blanc proposa internacionalitzar i rendibilitzar les produccions pròpies, de la mateixa manera que han fet altres països de la mida de Catalunya. Quant als nous serveis de distribució, s’insta a crear una plataforma de televisió a la carta impulsada per la CCMA i oberta a altres prestadors nacionals i locals (públics i privats) i a les productores, per donar més presència a la producció audiovisual catalana en el mercat.