El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha demanat a les plataformes d’internet l’establiment de sistemes tècnics eficaços que permetin verificar que les persones que volen accedir a continguts pornogràfics són majors d’edat. “Internet no pot ser un territori sense regulació o amb una regulació totalment laxa”, ha assenyalat al respecte.

Loppacher ha plantejat la qüestió l’endemà de la presentació de la Memòria anual de la Fiscalia General de l’Estat, on es destaca l’augment dels delictes de naturalesa sexual entre els joves. Segons la Fiscalia, aquest augment guarda relació amb el visionament de pornografia mitjançant les xarxes, en les quals es representa la dona de manera cosificada.

Per això, el president del CAC ha reclamat a les plataformes d’internet que difonen continguts pornogràfics que incorporin un sistema de verificació de l’edat. La mesura, que tindria caràcter autoregulatori, seguiria el model vigent al Regne Unit des del passat 15 de juliol, segons el qual s’estableix un sistema de certificació de l’edat de les persones consumidores.

Roger Loppacher considera que un cop adoptades les primeres mesures via autoregulació, seria tasca del legislador català introduir aquesta regulació, i les eventuals sancions en cas d’incompliment, en la propera revisió de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El model del Regne Unit

El servei per a la certificació d’edat britànic és l’Age-verification Regulator, desenvolupat per la industria amb el vistiplau del Govern. El sistema compta amb la col·laboració de dos organismes, un per verificar l’edat de les persones consumidores, la British Board of Film Classification, i l’altre per garantir-ne la privacitat, l’Information Commissioner’s Office.

La normativa britànica no permet que les plataformes demanin només a l’usuari l’edat de naixement sense més validació, o que tinguin un descàrrec de responsabilitat a l’empresa. Així doncs, les plataformes hauran d’incloure sistemes com el passaport, les targetes de crèdit, el carnet de conduir, la verificació d’edat del telèfon mòbil o bé la certificació en establiments físics on la verificació es faci en persona. En tot moment, però, caldrà garantir la seguretat de les dades i la privacitat.

Loppacher assenyala que cal treballar en la protecció dels menors en el món digital, on la manca de regulació els ha deixat desprotegits. “Cal trobar, amb caràcter immediat, una fórmula que protegeixi els menors, i que alhora garanteixi la privacitat de les persones majors d’edat que volen accedir a continguts pornogràfics”, remarca.