Els anuncis de joguines no han d’oferir una imatge estereotipada ni poden contenir discriminacions o diferències per raó de sexe en l’ús del producte; no han d’incitar directament els menors a comprar ni explotar la seva credulitat; no poden conferir moviment a les joguines quan no és real, i s’ha d’indicar el seu preu quan supera els 50 euros.

Així ho ha subratllat el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que ha enviat un recordatori en aquest sentit als prestadors de serveis audiovisual de cara a la campanya de les properes festes de Nadal. El recordatori inclou el recull de normativa aplicable i la relació de principis aplicables a la publicitat, la televenda o altres comunicacions comercials adreçades als menors.