El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha rebut un total de 221 sol·licituds de 41 licitadors diferents en relació amb el concurs públic per a l’adjudicació de 23 llicències de ràdio en FM. El termini per presentar-s’hi finalitzava aquest dijous, però el nombre de sol·licituds podria incrementar-se, atès que encara poden arribar-ne per correu certificat si han estat enviades dins del termini establert.

Ara el CAC ha de resoldre el concurs en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de que es va publicar la convocatòria al DOGC (el 30 de maig). Malgrat la intenció és enllestir-lo abans, la normativa contempla eventuals ampliacions del termini. Les bases estableixen un màxim de 500 punts: 210 per la proposta de programació i 80 per a les propostes tecnològica, econòmica i estructural.

22 de les llicències són les alliberades per COMRàdio a principis del 2012, mentre que la 23a és el 95.8 de Tremp que fins l’abril del 2010 corresponia a Ràdio 13 de Catalunya. L’adjudicació serà per un període de 15 anys, sens perjudici de les possibles renovacions posteriors.