El plenari del nou Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha aprovat per unanimitat la idoneïtat de les candidatures al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Rosa Romà, actual degana del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya; Àngels Ponsa, fins el passat maig consellera de Cultura; Lluís Garriga, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local; Gemma Ribas, cap de comunicació del Barcelona Supercomputing Center; Lluís Noguera, director del CaixaForum; Carme Figueras, fins fa poc consellera del CAC, i Pep Riera, diputat de JxCat i periodista.

Les candidatures van ser trameses al CAC per la Presidència del Parlament a proposta dels grups d’Esquerra, Junts per Catalunya i PSC. Un cop tenen el vistiplau de l’ens regulador, necessitaran els vots favorables de dos terços de la cambra per ser elegides.

En un comunicat, el CAC diu haver constatat que en totes les candidatures hi concorren els criteris de capacitat i d’idoneïtat professional requerits per la Llei de la CCMA. En aquest sentit, ha volgut deixar constància que “valora positivament la combinació dels perfils proposats”.

Quant al projecte de gestió presentat, “assumit de manera col·lectiva i consensuada entre tots els candidats proposats”, el plenari n’ha abordat l’anàlisi des d’una doble perspectiva. Pel que fa a la presentació i l’estructura, considera que el document “és òptim per a la finalitat per a la qual ha estat elaborat en relació amb els objectius a assolir pel conjunt del sistema públic audiovisual català” recollits en el mandat marc aprovat pel Parlament el 2020.

Per altra banda, des d’un punt de vista conceptual i substantiu, l’ens regulador conclou que el projecte es fonamenta en el marc legal vigent i es considera “adequat i adient” al que estableix la normativa.

El plenari del CAC ha encoratjat les candidatures a “avançar” en la transformació digital proposada, i les insta a “mantenir i incrementar” el rol de la CCMA com a eix vertebrador de la indústria cultural. Sobre aquest punt, diu ser conscient de “la necessitat de definir un model sostenible que, tal com el projecte presentat mateix recull, és probable que passi per una reestructuració tècnica i organitzativa de l’ens per tal d’incrementar l’adaptabilitat i l’agilitat en la presa de decisions”.

Finalment, el Consell de l’Audiovisual també ha volgut destacar que coincideix “plenament” amb alguns dels objectius del projecte valorat, principalment en relació amb el suport al teixit industrial de l’audiovisual català, i insta a establir acords de relació i/o cooperació amb la resta de prestadors de diferents dimensions ja existents al territori.

Rosa Maria Molló, nova vicepresidenta del CAC

En la seva primera reunió, el nou plenari del CAC ha completat el seu organigrama amb el nomenament per unanimitat de Rosa Maria Molló Llorens com a vicepresidenta de la institució i de Laura Pinyol Puig com a secretària.

El 10 de febrer el Parlament va escollir els cinc nous membres del CAC, amb Xevi Xirgo i Teixidor com a president, i el 22 van prendre possessió. Completen el plenari els consellers Enric Cases i Gironella, i Miquel Miralles i Fenoll.