El Consell de la Informació de Catalunya ha mostrat la seva preocupació per la decisió de l’Audiència Provincial de Madrid d’avalar el cartell electoral de Vox en què incriminava als menors migrants no acompanyats amb “perjudicis i falsedats que tantes vegades hem denunciat des d’aqueta institució”.

En la resolució, els jutges argumenten que “amb independència de si les xifres que s’ofereixen són o no veraces, [els menors migrants no acompanyats] representen un evident problema social i polític”, i avalen el cartell emparant-se en la llibertat d’expressió i el “pluralisme d’una societat democràtica”.

El CIC replica que totes les dades conegudes fins al moment “contradiuen” que els menors estrangers no acompanyats suposin un “problema social i polític” a la Comunitat de Madrid, tal com apuntava el cartell electoral de Vox.

A més, subratlla que la llibertat d’expressió “no es pot fonamentar en dades falses, ni pot ser emprada per alimentar els prejudicis contra col·lectius vulnerables”. Per això, entén que la resolució de l’Audiència de Madrid pot “reforçar” indirectament “els qui practiquen el discurs d’odi, ja sigui en els àmbits polítics com mediàtics”.

El CIC recorda a professionals de la informació i mitjans el compliment dels criteris 1 i 12 del  Codi Deontològic:

Criteri 1: “El professional del periodisme està compromès amb la recerca de la veritat i, conseqüentment, té l’obligació d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. Els mitjans han d’observar sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets”.

Criteri 12: “No es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Els periodistes han de ser especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i els grups afectats”.