El Consell de la Informació de Catalunya ha recordat a periodistes i mitjans que cal protegir els drets dels menors en imatges de violència masclista, i els ha instat a respectar el Codi Deontològic de la professió.

La petició del CIC es produeix arran de les imatges difoses a les xarxes socials i posteriorment en mitjans digitals i televisions de l’agressió a Eibar d’un noi menor a la seva parella en presència del seu fill.

“Tot i la denúncia implícita contra la violència masclista que suposa la publicació del vídeo i el valor com a prova de l’agressió en l’acusació, de cara al tractament informatiu que donen els mitjans ha de prevaldre el respecte al dret de la privacitat, atès que la difusió suposa una victimització de les persones afectades, que apareixen sense el seu consentiment”, assenyala el CIC.

“L’interès social que desperten aquest tipus de notícies no justifiquen la morbositat i el sensacionalisme, i provoca, a més, tota una sèrie d’especulacions i rumors accentuats per tractar-se de menors”, afegeix el Consell de la Informació.

La institució recorda el que diu el criteri 11 del Codi Deontològic: “Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals. Aquesta consideració és especialment pertinent en assumptes d’especial transcendència social, com ara delictes sexuals, suïcidis, problemes referents a adopcions o fills de pares empresonats. A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals. Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense el consentiment explícit dels seus pares, tutors, mestres o educadors. Tampoc no és lícit al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió en la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge”.

El CIC remarca que la “permanència indefinida a la xarxa dels documents i materials audiovisuals que es difonen i circulen a través de la web pot generar situacions incòmodes o indesitjables per a les persones afectades, ja sigui com a fonts informatives o com a testimonis”, tal com indica l’annex B del Codi.