El Consell de la Informació de Catalunya s’ha pronunciat arran de la polèmica difusió de les imatges dels consellers Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a la presó d’Estremera, i ho ha fet per instar periodistes i mitjans de comunicació a “respectar” el Codi Deontològic.

Malgrat no entrar a valorar la divulgació de les imatges per part del diari Ara (en primera instància), el CIC repesca els criteris 4, 6 i 9 del Codi, en els quals considera se circumscriuen els fets:

  • 04. Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació – És inacceptable l’ús de càmeres ocultes i de qualsevol altre procediment subreptici o enganyós per obtenir informacions, imatges i testimonis. També és inadmissible la intercepció i la difusió no consentida de material privat procedent de la telefonia mòbil, la missatgeria electrònica i altres suports de comunicació. En poden ser excepció les situacions relacionades amb fets o esdeveniments d’inequívoc interès públic i quan no hi hagi cap altra opció per donar compliment adequat al dret a la informació (…).
  • 06. Conciliar els drets individuals amb el dret del públic a saber – El periodista ha de defensar el dret a la informació davant de qualsevol restricció a la transparència exigida per l’interès públic, especialment quan les fonts són administracions i organismes oficials. Tanmateix, cal reconèixer a les persones individuals i jurídiques el dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes. L’assetjament intimidador i persistent és una pràctica reprovable.
  • 09. Respectar el dret a la privacitat – Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies.
    Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística (…).

El Consell de la Informació també recorda que la Llei Orgànica 1/1982 relativa a la protecció civil del dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, indica que tenen la consideració d’intromissions il·legítimes:

  • La utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com el seu enregistrament, registre o reproducció.
  • La divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim.
  • La captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells (…).