El Consell de la Informació de Catalunya ha recordat als mitjans que la utilització de paraules i conceptes relacionats amb la nacionalitat o llocs de procedència per designar en titulars un individu o banda d’individus que han comès actes delictius “és discriminatòria”.

En aquest sentit, el CIC assenyala que, quan el tractament que es dona a les
informacions per cridar l’atenció dels consumidors pot entrar dins d’un context discriminatori, el que acaba provocant és que “els ciutadans tinguin una actitud negativa respecte al fet migratori i als immigrants”.

El pronunciament de la institució s’ha produït arran del nombre de queixes relacionades amb la utilització generalitzada de la nacionalitat de les persones com un fet rellevant en les informacions.

Així doncs, el CIC demana als mitjans de comunicació que “actuïn amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de gènere, ètnies, creences o extracció social o cultural; es a dir, evitant-se en tot cas les generalitzacions i l’etiquetatge de les persones per trets diferencials, ja siguin ètnics, religiosos, econòmics o socials”.

Amb tot, si el mitjà considera que la nacionalitat dels protagonistes és noticiable –i sempre per tal de no fomentar impulsos discriminatoris–, el CIC recomana que aquesta dada “s’esmenti sempre, siguin d’on siguin els autors dels fets descrits”.

El Consell de la Informació insta els mitjans de comunicació a “vetllar” per complir el Codi Deontològic de la professió, on figura aquesta doctrina des dels inicis, i evitar així les “nombroses queixes” sobre la qüestió.