El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha aprovat facultar la junta a introduir el vot electrònic en futures eleccions de la institució, com les que s’han de fer aquest any. La decisió es va prendre per unanimitat en l’assemblea general extraordinària celebrada el passat divendres. La mesura busca modernitzar el CPC i facilitar la participació del col·legiats en els comicis.

Per introduir la possibilitat del vot electrònic, el Col·legi havia de modificar l’articulat dels Estatuts i del Reglament Intern de Règim Electoral, el qual es va aprovar en assemblea.