La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha convocat eleccions per escollir el nou degà i els membres de les juntes de les sis juntes de demarcació: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central. Els comicis se celebraran el 3 de maig i hi podran votar les persones col·legiades amb una antiguitat mínima de tres mesos i al dia de les obligacions econòmiques.

El termini per presentar candidatures finalitza el 24 de març, i quatre dies després la junta electoral acordarà proclamar les que reuneixin els requisits. En cas que només n’hi hagi una (per al deganat o les juntes de demarcació), quedarà proclamada automàticament. S’ n’hi ha més d’una, s’iniciarà la campanya electoral.

El traspàs de poders i presa de possessió del degà, les juntes de demarcació i de la nova junta de govern del Col·legi es realitzarà com a màxim el 24 de maig. El mandat és per quatre anys.

Actualment el degà és Joan Maria Morros, qui va assumir la responsabilitat el novembre de 2019 arran de la renúncia de Neus Bonet, escollida el març de 2014 i reelegida quatre anys després.