Els titulars i el tractament informatiu dels anomenats mena (menors estrangers no acompanyats) per part d’alguns mitjans durant els darrers dies han fet saltar algunes alarmes. El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha reaccionat recordant a mitjans i professionals de la informació la necessitat de “respectar” els criteris 11 i 12 del Codi Deontològic, els quals fan referència a la protecció dels drets dels menors i al respecte a la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral, respectivament.

El punt 11, diu: “Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals. Aquesta consideració és especialment pertinent en assumptes d’especial transcendència social, com ara delictes sexuals, suïcidis, problemes referents a adopcions o fills de pares empresonats. A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals. Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense el consentiment explícit dels seus pares, tutors, mestres o educadors. Tampoc no és lícit al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió en la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge”.

I el criteri 12 assenyala: “No es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Els periodistes han de ser especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i els grups afectats”.