El ple del Congrés dels Diputats va aprovar aquest dimarts, per 340 vots a favor i 8 en contra, la proposició de llei orgànica per modificar la Llei electoral (Loreg), la qual obligarà a les televisions privades a seguir els principis de proporcionalitat i neutralitat en la informació electoral, tal com s’estableix per als canals públics.

Així, tot i les converses mantingudes en els darrers mesos amb les forces polítiques, la Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA) no ha aconseguit impedir que es tirés endavant aquesta obligació recollida en l’article 66.2 de la normativa. De fet, segons va reconèixer a Servimedia el seu secretari general, Jorge del Corral, la patronal de les cadenes privades dóna “la batalla parlamentària per perduda”.

Amb tot, Del Corral es va ratificar en què la norma és “un absolut despropòsit que no té comparació en cap país democràtic”. Per a la UTECA, és lògic que s’estableixi la proporcionalitat a les televisions públiques, però no a les privades, i considera que la seva aprovació és un “autèntic atemptat”.

L’article diu textualment: “Durant el període electoral, les emissores de titularitat privada hauran de respectar els principis de pluralisme i igualtat. Així mateix, en aquest període, les televisions privades hauran de respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals, així com en la informació relativa a la campanya electoral, d’acord a les instruccions que, a tal efecte elabori la Junta Electoral competent”.