El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el decret llei presentat a l’abril que permet nomenar el president de RTVE per majoria absoluta en segona votació si en una primera no ho fa per dues terceres parts de la cambra. La mesura ha comptat amb 193 vots favorables (PP i CiU) i 122 en contra. Per la seva banda, la votació sobre si hauria de tramitar la mesura com a projecte de llei, ha comptat amb 122 vots favorables i 193 en contra.

El decret també redueix el consell d’administració de RTVE dels dotze membres actuals a nou. A més, l’únic que tindrà dedicació exclusiva serà el president, mentre que la resta només cobrarà dietes per l’assistència a les reunions, quan fins ara tenien un sou de més de 110.000 euros.

El decret llei va ser aprovat el passat 20 d’abril pel Consell de Ministres i es troba en vigor des de que es va publicar al BOE al dia següent.