El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha posat en marxa la 17a edició dels Premis El CAC a l’escola, els quals mantenen el mateix format i dotació econòmica que en les dues edicions precedents.

El termini per presentar treballs finalitza el 16 de març de 2020 i el lliurament dels guardons tindrà lloc al maig o el juny. L’objectiu dels premis és fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars.

La categoria A per a centres educatius compta amb modalitats per a segon cicle d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària; cicles mitjà i superior d’educació primària; educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica; batxillerat; cicles formatius de grau mitjà i superior; treballs de ràdio, i la nova modalitat de treballs de centre.

Els treballs han d’estar relacionats amb la incorporació de l’educació en comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit de l’audiovisual.

En total, en aquesta categoria s’atorgaran onze guardons, els diners dels quals es destinen als centres: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros, excepte per a les modalitats de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, i treballs de ràdio, amb un únic premi de 1.000 euros.

La categoria B per treballs de recerca de batxillerat compta amb dues subcategories, una per a treballs de recerca i una altra per a produccions audiovisuals realitzades en el marc del treball de recerca. Els treballs han d’estar relacionats amb el món de l’audiovisual o incloure una creació audiovisual. La temàtica de les produccions és lliure.

En aquesta categoria s’atorgaran tres guardons, que es destinaran als alumnes: un primer premi de 1.000 euros i un segon de 500 euros per als treballs de recerca, i un únic de 1.000 euros per a les produccions audiovisuals.

Finalment, en la categoria C per al professorat hi ha dues modalitats, una per al professorat de segon cicle d’infantil, primària i secundària, i una altra per al professorat de centres d’educació especial.

Els treballs han de desenvolupar algun dels temes següents: experiències d’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar; experiències de bons hàbits de consum audiovisual en l’entorn familiar; proposta educativa d’incorporar en l’educació infantil, primària i secundària l’educació en comunicació audiovisual, així com la seva avaluació; i experiències d’ús del llenguatge audiovisual com a eina per afavorir l’aprenentatge als centres d’educació especial.

En aquesta categoria s’atorgaran un total de tres guardons que es destinaran al professorat: un primer premi dotat amb 1.000 euros i un segon de 500 euros per a la modalitat de professorat de segon cicle d’infantil, primària i secundària, i un únic premi de 1.000 euros per al professorat de centres d’educació especial.