El Consorci d’Educació de Barcelona ha obert el procés de licitació dels serveis de comunicació i premsa amb la finalitat de difondre la imatge, les accions, els programes i els esdeveniments més destacables de la institució.

El pressupost base és de 100.529,57 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 de febrer.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (el 51% de la puntuació) i la memòria del servei amb la planificació i el desplegament, la metodologia de seguiment i control, l’equip humà i els sistemes d’avaluació (el 49%).