El ple del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional parcialment el Reial decret llei aprovat pel Govern espanyol fa tres anys per renovar la cúpula de RTVE per la via urgent. Això va permetre escollir la periodista Rosa María Mateo com a administradora única provisional mentre es resolia el concurs públic endegat per elegir una nova cúpula de RTVE, cosa que no passar fins més de dos anys i mig després.

Els efectes de la inconstitucionalitat són “merament declaratius”, ja que els preceptes afectats han deixat d’aplicar-se amb el nomenament del nou president i consell d’administració, apunta el TC.

La sentència ha rebut cinc vots favorables i cinc en contra, de manera que ha estat aprovada gràcies al vot de qualitat del president del Constitucional, Juan José González Rivas.

Els recursos d’inconstitucionalitat els van presentar més de 50 diputats i senadors del Partit Popular.