L’estudi sociolingüístic El català, al 2011: capacitat d’atracció i llengua de consum als mèdia, elaborat per la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans amb dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, indica que el consum de mitjans de comunicació en català segueix creixent. El treball corrobora la tendència apuntada en l’article El consum de mitjans de comunicació en català bat rècords, publicat el passat juliol a Comunicació 21, també amb dades del Baròmetre.

L’estudi de Cruscat mostra que un total de 4.795.000 persones, un 74,5% de la població major de 14 anys, consumeix algun tipus de mitjà en català, mentre que aquest percentatge és del 96,4% per al castellà. Excepte en el cas de la ràdio, on el consum està igualat, en la resta de mitjans la llengua castellana supera la catalana.

Més concretament, el 15,9% de la població consumeix diaris en català i un 35,2% ho fa en castellà. El consum de revistes és del 33 i el 51,3%, respectivament (també hi ha un 10,5% de consum de publicacions bilingües); el de televisió del 55,2 en català i del 79,9% en castellà; i el d’internet del 33 i el 62,1% (i d’un 10,2% en altres llengües). Pel que fa a la ràdio, el consum en català és del 33,1%, i en castellà del 34,6%.

L’increment del consum mediàtic en català supera el de castellà

Des del 2008, l’augment de la penetració dels mitjans en català entre el total de la població ha estat del 26,3%, mentre que en castellà el percentatge es queda en un 9,8%; en el cas de diaris i ràdio fins i tot disminueix.

En concret, la penetració de la televisió en català ha passat del 47,6 del 2008 al 55,2% del 2011 (un increment del 26,3%), mentre que en castellà ha crescut del 70 al 79% (+14,1%). Quant a la ràdio, en català ha pujat del 27% al 33,1 (+22,7%), mentre que en castellà ha baixat del 36,2% al 34,6 actual.

En revistes, la penetració de les que són en català ha passat del 23,1 al 33% (+42,8%), i en castellà del 47,1 al 51,3% (+9%). Pel que fa a internet, en català ha pujat del 25,3% al 33% (+30,4%), i en castellà ho ha fet del 49,8 al 62,1% (+24,6%).

Finalment, la penetració dels diaris en català entre la població ha passat de l’11,7% del 2008 al 15,9% actual (+35,9%), mentre que en castellà ha caigut del 36,6 al 35,2% (-3,7%).

Menys consum de mitjans en català quan la llengua d’origen és el castellà

La investigació de Cruscat i el Baròmetre també mostra que el consum de mitjans en català és molt menor en la població que té com a llengua inicial una altra diferent al català. De fet, les xifres de la població que té el castellà com a llengua d’origen i la que en té una tercera no difereixen gaire quant al consum mediàtic en català.

Així, de la població que té el castellà com a llengua d’origen, el 7,3% consumeix diaris en català i el 37,4% en castellà. Quant a les revistes, el 24,2% les llegeix en català, el 51,7% en castellà, i el 10,9% en altres llengües (aquí s’inclouen les bilingües català-castellà). En ràdio, el 21,9% la consumeix en català i el 44,9% en castellà, mentre que a la televisió els percentatges són del 40,2 i el 88,4%, respectivament. Finalment, el consum d’internet és del 19,1% en català, el 66,9% en castellà, i del 6% en altres llengües.

En canvi, de la població que té el català com a llengua d’origen, el 30,1% consumeix diaris en català i el 33,7% en castellà. El 47,5% llegeix revistes en català, el 53,6% en castellà, i el 10,8% en altres llengües. En ràdio, televisió i internet el consum s’inverteix. En concret, el 51,9% consumeix el mitjà radiofònic en català i el 21,8% en castellà, mentre que en el televisiu els percentatges són del 78,9 i el 68,3%, respectivament. Finalment, el consum d’internet és del 57% en català, el 53,4% en castellà, i del 9,6% en altres llengües.

Finalment, de la població que té una llengua d’origen diferent a la catalana i la castellana, el 7,2% consumeix diaris en català i el 28,9% en castellà. Quant a les revistes, el 25,6% les llegeix en català, el 40,1% en castellà, i el 7% en altres llengües. En ràdio, el 22,4% la consumeix en català i el 27,2% en castellà, mentre que a la televisió els percentatges són del 45,1 i el 77,5%, respectivament. Finalment, el consum d’internet és del 16,1% en català, el 69,6% en castellà, i del 32,9% en altres llengües.

A l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha menys consum mediàtic en català

Per comarques, el Baix Llobregat és, amb un 61,1% de la població, la que menys consum de mitjans en català fa. La segueixen el Barcelonès, amb el 66% de la població; el Vallès Occidental amb el 73,5%; el Tarragonès amb el 73,6%, i el Vallès Oriental amb el 75,2%. Excepte aquestes cinc comarques, la resta està per sobre de la mitjana de consum mediàtic en català del 74,5%.

On hi ha més consum de mitjans en català és al Pallars Sobirà, amb el 100% de la població. La segueixen la Cerdanya amb el 99,7%; el Berguedà, amb el 97%; el Ripollès, amb el 96,3%, i el Pla de l’Estany, amb el 96,2%. En línies generals, el consum dels mèdia en llengua catalana és superior a les comarques del nord i l’interior de Catalunya, i més baixa a les de l’àrea metropolitana de Barcelona.