El castellà és la llengua predominant en el consum de mitjans de comunicació a Catalunya, però durant el 2010, el consum de mitjans en català ha augmentat un 5,9%, mentre que en castellà ho ha fet un 0,9%. Així ho indica l’informe La comunicació a Catalunya. Resum 2010, realitzat amb dades del B aròmetre i presentat aquest dilluns per la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) i l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

En concret, a Catalunya, el 48,9% de la població consumeix televisió en català (un 1,2% més que el 2009); el 31,1%, internet (+8,6%); el 30,3%, revistes (+13,6%), i el 29,4%, ràdio (+10%). El consum de diaris en català és l’únic que durant el 2010 ha disminuït: ho fa un 6,3%, fins al del 12%.

Pel que fa al consum de mitjans en castellà, el 78,2% dels catalans consumeix televisió en aquesta llengua (un 0,7% més que el 2009); el 58,8%, internet (+5,1%); el 49,4%, revistes (+1,6%); un 35,9%, diaris (-0,6%), i un 33,2%, ràdio (-4,8%).

La ràdio presenta el consum més similar

El mitjà radiofònic és on hi ha un consum més equilibrat entre el català i el castellà. Concretament, el 53,3% dels oients escolten ràdio en català, mentre que el 60,2% ho fan en castellà. L’altre mitjà on el consum en català supera el 50% és el televisiu: un 53,6% dels telespectadors el consumeix en català, mentre que un 85,7% ho fa en castellà.

Per la seva part, el 47,9% dels internautes navega en català, el 90,7% en castellà, i el 14% en altres llengües; mentre que el 46% de lectors de revistes les consumeix en català, el 75% en castellà, i el 17,7% en altres llengües (aquesta xifra inclou les publicacions mixtes en català i castellà). Finalment, als diari és on hi ha menys lectors en català. Ho són el 28,6%, mentre que en castellà són el 85,2%.