La televisió continua essent el mitjà amb més penetració a l’Estat espanyol, però la manera en què es consumeix està variant a causa de l’augment de l’ús d’ordinadors i aparells mòbils. Aquest creixement el quantifica el llibre La televisió a Espanya. Informe 2013, presentat el passat dimarts durant la jornada anual de la UTECA: entre 2011 i 2012, el consum televisiu a través d’internet ha passat d’una penetració entre la població del 8,3 a l’11,1%, el que suposa un increment del 33,7%.

I això que, durant l’any passat, el consum a través del tradicional televisor va assolir el rècord històric amb una mitjana diària de 246 minuts, set més que el 2011. Per als autors del treball, aquest increment es deu principalment a la major oferta per l’augment de canals de TDT.