L’edició digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), malgrat és l’única oficial des de juliol de 2007, fins ara es continuava elaborant amb programaris d’autoedició. Però això ha canviat. Des d’aquest dimecres, s’ha renovat el procés de producció, que ha passat a l’edició nadiua per a web gràcies a un gestor de continguts que rep, tracta i deixa llestos per publicar els documents que envien els departaments de la Generalitat, els seus organismes o empreses, l’Administració local, etc.

Els documents, rebuts a través de plataformes electròniques, es tracten en arxius XML, que són els que finalment se signen digitalment. Així, els usuaris poden consultar el DOGC com fins ara, en versió PDF i HTML, però en aquesta última versió ara es pot verificar l’autenticitat del document que es consulti en pantalla.

Segons destaca la Direcció General de Comunicació, la signatura dels documents en versió XML simplifica el procés de signatura electrònica i de publicació, i també el de resignatura dels documents quan els certificats digitals caduquen.

El DOGC, juntament amb el Butlletí Oficial Federal d’Àustria, és un dels pocs diaris oficials que basa la seva autenticitat en aquesta signatura de la versió XML en comptes de la més estesa del PDF.

A més, l’ús del llenguatge XML i l’etiquetatge de cada document amb metadades prepara el Diari Oficial per a polítiques de dades obertes o per al projecte d’arxiu electrònic iArxiu del Departament de Cultura.