L’editora d’El Español ha tancat un exercici amb beneficis per primera vegada des de que es va posar en marxa el 2015. En concret, l’any passat va registrar un benefici net de 364.332 euros, una millora considerable respecte als 444.221 euros negatius de 2018. A més, el mitjà va assolir un benefici operatiu d’1.433.901 euros, sextuplicant els 226.866 euros en positiu de l’exercici anterior.

El 2019, El Español va ingressar 9.293.187 euros, un increment del 12,92% respecte del s 8.230.234 euros de 2018, i la seva xifra més alta. Per la seva part, les despeses es van reduir un 1,8% fins als 7.859.285 euros.