El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació, el qual introdueix modificacions en fins a quatre normatives: la de la comunicació audiovisual de Catalunya, la del CAC, la de la CCMA i la que regula la publicitat institucional.

El principal objectiu és “reforçar” els mitjans de comunicació públics impulsant la seva desgovernamentalització, la simplificació administrativa i la posada en marxa de mecanismes de transparència que millorin la seva gestió i competitivitat. A més, també es pretén afavorir la sostenibilitat del sector de la comunicació.

La mesura és un “compromís” del Govern que el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ja va anunciar al març del 2013, i que el juliol passat es va posar en marxa amb la redacció de l’avantprojecte.

Els consellers sense dedicació exclusiva no tindran sou

La futura normativa va una passa més enllà de les modificacions realitzades en les lleis audiovisuals el febrer del 2012, que entre altres aspectes van reduir les estructures directives de la CCMA i el CAC.

Ara, l’Executiu introdueix que l’exclusivitat i incompatibilitat amb altres activitats només afecti els presidents dels dos organismes. D’aquesta manera, s’obre la possibilitat que els consellers tinguin una dedicació parcial sense altra remuneració que les dietes de pertinença al consell. El règim dels consellers el determinarien el consell de govern de la CCMA i el ple del CAC en funció de les necessitats que consideressin.

Amb tot, la normativa estableix un règim específic per prevenir conflictes d’interessos per les activitats que poguessin realitzar fora d’ambdós organismes els consellers amb dedicació parcial.

La CCMA dependrà del Parlament

El canvi normatiu situarà els mitjans públics en l’òrbita del Parlament, tal i com passa amb el Consell de l’Audiovisual. Tot i que fins ara els seus màxims responsables ja eren nomenats per la cambra baixa, la Corporació segueix depenent del Govern.

Ara això canviarà per “reforçar la plena autonomia de la CCMA respecte el poder executiu” i “garantir la seva independència, neutralitat i objectivitat”, segons ha remarcat Homs. Amb tot, el contracte programa i els pressupostos continuaran penjant de l’Executiu.

Adéu a les clàusules de confidencialitat

El projecte de llei també impulsa la transparència en la contractació de productes externs per part de la CCMA, “en particular” pel que fa a la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de programes audiovisuals, i prohibeix les clàusules de confidencialitat que regeixen actualment. L’objectiu és “facilitar la competitivitat i la posada en valor del sector audiovisual en el seu conjunt”.

Marc més flexible en el sector audiovisual

Quant a l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sector de la comunicació en l’actual situació de crisi econòmica, es crea un marc “més flexible” perquè els diferents operadors, “sobretot” els mitjans audiovisuals de proximitat, disposin d’un marc “més ampli” en el terreny de la producció sindicada.

És a dir, es “reforça la possibilitat de poder crear sinergies i esforços conjunts que fins ara la normativa vigent posava més difícil”, ha assegurat el conseller en referència a la possibilitat de compartir programació entre operadors.

A més, la nova normativa també introdueix canvis en el règim d’inspecció i control per millorar l’eficàcia en la lluita contra les emissions pirates.

Inversió de publicitat mínima per als mitjans de proximitat

Quant la modificació de la llei de la publicitat institucional, aquesta garantirà que un mínim de la inversió publicitària que fa l’Administració es destini als mitjans de proximitat en una “proporció ajustada al pes real” que tenen en l’espai català de comunicació. Es tracta d’una mesura que el mateix Homs ja va avançar fa un any.

Finalment, es modifica l’article 109 de la llei de la comunicació audiovisual per incloure la promoció de la participació ciutadana entre els objectius de les campanyes institucionals, ja que fins ara només podien ser campanyes informatives.