El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, per tal d’adaptar-la a la situació actual d’aquest àmbit i als diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu.

“El món i la manera en què el percebem ha canviat molt, també els hàbits de consum audiovisual, que poc tenen a veure amb els de fa unes dècades”, ha justificat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.

“Si no volem quedar-nos enrere, si volem un país tecnològicament avançat i modern, ens cal adaptar-nos a aquesta nova realitat i preveure les necessitats futures. I dotar-nos dels instruments necessaris per vigilar també internet”, ha afegit.

Amb la nova normativa bàsicament es vol actuar en tres aspectes:

  • Actualitzar el marc jurídic aplicable als serveis de comunicació audiovisual catalans, per tal d’introduir-hi els canvis introduïts en la nova Directiva europea aprovada el novembre de 2018.
  • Modificar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant. El Govern considera que l’experiència en l’aplicació de les disposicions fins ara vigents ha denotat la necessitat de millorar les actuacions policials o d’intervenció que efectuen les administracions. Així doncs, amb la modificació aprovada es vol determinar els veritables responsables autors intel·lectuals de les emissions sense llicència, i fer efectiva de manera definitiva la sanció de cessament d’emissions.
  • Actualitzar la regulació dels serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre per adaptar-la a la normativa. Per fer-ho possible, l’Executiu defensa que caldrà definir aquests serveis; determinar-ne els règims d’intervenció; regularitzar els ja existents; obrir un procés d’informació pública per conèixer el nombre i la identitat dels serveis, i crear un òrgan de participació ciutadana i de consulta.