El pressupost a la baixa de la Generalitat afectarà de ple els mitjans de comunicació. Fins ara, les subvencions a mitjans es dividien en dos grups: per una banda, les estructurals, vinculades a l’ús del català, que s’atorguen segons la difusió i l’abast; i per l’altra, els ajuts a projectes concrets, en els quals només alguna línia estava vinculada a l’ús de la llengua.

A partir d’ara, aquest segon grup de subvencions desapareix i només es mantindran les subvencions per als mitjans que utilitzin el català o l’aranès. La supressió d’aquest paquet d’ajuts suposarà una reducció de gairebé el 50% de la dotació total, que girarà al voltant dels 5 milions d’euros.

En compareixença parlamentària davant la comissió d’afers institucionals, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha argumentat aquesta mesura per la disminució que patirà el pressupost de la Generalitat el 2013, que “no donarà per a tot”. Això, ha assegurat Homs, els “obliga” a triar, i posats a escollir s’ha optat eliminar les subvencions a projectes i mantenir les que fomenten l’ús de la llengua per “preservar” i no posar “en perill” l’espai de comunicació del català.

El 2012, el Govern va destinar 4.999.000 euros a les subvencions estructurals i 4.469.979 euros als ajuts a projectes, que són els que ara desapareixen. En total, l’any passat es van destinar 9.468.979, quantitat que va suposar un increment del 38,19% més que els 6.852.324 del 2011. Aquell any es va produir la retallada més dràstica, del 64,5% respecte als 19.350.000 euros de dotació que hi va haver el 2010.