Entre gener i setembre, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha iniciat 214 procediments sancionadors i d’inspecció i control contra emissores de ràdio i televisió sense llicència, més el doble d’actuacions que durant el període 2009-2011, segons destaca.

Paral·lelament, el Govern treballa en de l’Avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació, que introdueix modificacions en fins a quatre normatives, i que preveu canvis per agilitzar els procediments i incrementar les mesures dissuasives, com ara multes per a les empreses que s’anunciïn en les emissores sancionades.

A Catalunya, les emissions sense llicència o fora de les condicions tècniques fixades (potència excessiva, freqüència no autoritzada, etc.) es combaten amb expedients administratius que poden acabar amb sancions de fins a 800.000 euros.

Però, malgrat que s’ha “millorat molt” i “tot està més endreçat”, encara hi ha dificultats per obtenir una eficàcia del 100%, admet el secretari de Comunicació del Govern, Josep Martí. Segons explicava dissabte a l’ACN, qui vol anar contra la legalitat “troba la fórmula” per allargar els processos administratius.

Grans i petites

“Es pot precintar una emissió il·legal, però res impedeix que la setmana següent ocupi un altre dial que estigui lliure”, reconeix Martí. Així, per exemple, el passat juny es va precintar Intereconomía Radio a Barcelona amb una autorització judicial, però un mes després va tornar a emetre, i la setmana passada ho va deixar de fer altre cop.

I és que, en un escenari canviant, les emissions il·legals poden provenir tant d’emissores petites com de grans grups. El Govern, però, actua igual en tots els casos. Així, ja ha obert un expedient per a una nova emissora pirata, Solotemazos, de la Cope, que emet sense llicència on abans hi havia Rock FM.

Dissuadir els anunciants

Per intensificar i fer més eficaces les actuacions contra les emissions il·legals, el Govern treballa en una modificació legislativa que ha de dotar l’Administració d’una normativa sectorial específica per regular les potestats d’inspecció i control, amb l’objectiu d’agilitzar els procediments administratius i augmentar les mesures de dissuasió.

Al mateix temps, es vol regular l’obligació dels subjectes vinculats amb les emissores, com ara els propietaris dels immobles on hi ha les antenes o els anunciants. “Si no hi ha lucre o es fa més difícil lucrar-se en emissions il·legals, la pirateria audiovisual deixa de ser interessant”, assenyala al respecte Martí. “Farem un pas endavant molt decidit”, afegeix a l’ACN.