El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 presentat pel Ministeri d’Hisenda contemplen una aportació a RTVE de 343 milions d’euros, la mateixa quantitat que en els dos exercicis anteriors. Així doncs, tant si el Congrés aprova els PGE com si acaben prorrogats per manca de suports, la subvenció pública a la corporació es mantindrà congelada malgrat s’havia especulat amb un possible increment.

A banda, en els PGE de 2018, Hisenda preveu destinar 41 milions d’euros per a la liquidació de l’ens públic, quantitat que l’any passat va ser de 53 milions.