El Govern espanyol ha presentat el pla Espanya, hub audiovisual d’Europa, per tal d’impulsar el sector. La iniciativa es projecta amb una inversió pública de 1.603 milions d’euros per al període 2021-2025. L’objectiu és incrementar la producció audiovisual un 30%.

“La indústria audiovisual és clau pel seu pes en l’ocupació i l’economia”, ha destacat durant la presentació el president Pedro Sánchez, qui ha afegit que cal “construir un ecosistema sostenible, més ric i fructífer que possibiliti el creixement que mereix l’immens talent que alberga la nostra indústria”. Sánchez ha remarcat que per fer realitat aquest ecosistema es necessita que el model sigui “rendible, capaç d’autoabastir-se i créixer com a font de riquesa”.

El pla contempla 15 mesures articulades en quatre eixos.

Digitalització, internacionalització i atracció d’inversions

El primer eix del pla, amb una inversió prevista de 240 milions d’euros, inclou actuacions per digitalitzar tant la producció audiovisual com el seguiment d’audiències, per impulsar la posada en marxa i millora de plataformes dedicades a la producció i la distribució, que afavoreixin la seva comercialització internacional, especialment la d’aquells projectes que generin ecosistemes de col·laboració entre pimes.

També es preveu crear un punt centralitzat d’informació i contacte, l’Spain Audiovisual Hub Bureau, que ha proporcionar assistència i acompanyament a potencials inversors en el sector, tant a les empreses estrangeres que vulguin invertir a Espanya com a les empreses estatals interessades en la internacionalització de la seva activitat. En aquest eix es desenvoluparà un programa d’internacionalització del sector audiovisual i un altre d’atracció de rodatges i inversió exterior.

Millora dels instruments financers i fiscals

El segon eix, amb una dotació de 1.330 milions, inclou dos tipus de mesures: les orientades a facilitar l’accés al finançament i les dedicades a l’aplicació d’incentius fiscals per a la producció audiovisual a l’Estat.

En concret, s’ampliarà el tipus de projectes susceptibles de rebre finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). També les iniciatives que podran ser finançades per l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) que inclouran projectes en l’àmbit de l’animació, els videojocs o els efectes visuals. Les dues entitats reforçaran les seves actuals línies de finançament al sector i crearan línies noves, amb l’objectiu d’afavorir la seva digitalització i fomentar la reducció de la bretxa de gènere.

Pel que fa als incentius fiscals, el marc per a aquestes activitats es va modificar el 2020 amb l’aprovació d’un nou marc normatiu amb mesures per facilitar la seva aplicació i seguiment, dotant-los de major certesa i predictibilitat per als inversors.

Aquest eix també inclourà facilitats d’accés al finançament bancari i reforç dels instruments financers de suport a la internacionalització a través de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE), de COFIDES i de l’ICO.

Foment del talent i desenvolupament del capital humà

Aquest tercer eix compta amb un pressupost de 15 milions, i el seu objectiu és adequar els plans de formació a les competències demandades per la indústria i donar suport a la formació que les pròpies empreses ofereixen als seus treballadors. Es preveu posar en marxa un programa de formació per a l’ocupació en economia digital.

A més, es proporcionarà suport institucional a la realització i difusió de programes de formació que posin en marxa les empreses del sector audiovisual. D’altra banda, aquest eix es complementa amb mesures incloses en el Pla Nacional de Competències Digitals, presentat al gener, que dedica un espai específic a l’accés de les dones a la formació i les titulacions en l’àmbit audiovisual.

Reformes regulatòries i eliminació de barreres administratives

El quart eix està dotat amb 18 milions i fa referència a les reformes per tal de millorar la regulació i eliminar barreres administratives. Entre les reformes previstes en el Pla es troben els projectes de Llei General de la Comunicació Audiovisual i de Llei del Cinema. Aquest eix inclou també la simplificació i la reducció de càrregues administratives del sistema d’immigració per raons d’interès econòmic, i la creació d’una finestreta digital per als visats i/o autoritzacions de residència i treball relacionats amb projectes audiovisuals en oficines consulars.

Finalment, i per tal de fer un seguiment adequat sobre les mesures del pla, s’elaborarà anualment un informe del sector audiovisual que reculli una descripció dels diferents subsectors (cinema, sèries, animació, videojocs, eSports, publicitat cinematogràfica, efectes visuals …), la seva evolució i les perspectives de creixement.