En la modificació de diverses normatives en matèria audiovisual, aprovada el passat febrer pel Parlament dins del paquet de les anomenades lleis òmnibus, hi ha tres articles que envaeixen competències estatals en matèria de telecomunicacions, segons el parer del Govern espanyol.

Per això, el Consell Executiu català ha aprovat aquest dimarts encarregar al president de la representació de la Generalitat en la comissió bilateral Generalitat-Estat, Josep Antoni Duran i Lleida, que iniciï les negociacions en el si de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes per resoldre aquestes “discrepàncies competencials”.

L’objectiu de l’Executiu català és defensar l’autogovern. Segons recalca el Govern, l’encàrrec a la comissió és previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat i dóna marge a les dues parts per negociar una “possible solució de la controvèrsia competencial”.