El Consell Executiu ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns dels preceptes de la Llei general de telecomunicacions estatal del passat maig, ja que considera que podrien envair competències de la Generalitat, tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries.

El Govern considera que la normativa conté algunes prescripcions que “excedeixen” l’àmbit material de les comunicacions i que “podrien afectar” competències pròpies de la Generalitat, especialment en matèria de mitjans de comunicació i serveis de continguts audiovisuals, però també en ordenació del territori i urbanisme.

La llei, aprovada al Congrés amb els vots de PP, PSOE, CiU i PNV (prèviament al Senat havia comptat amb el suport d’Entesa pel Progrés), introdueix diverses reformes estructurals en el règim jurídic de les telecomunicacions dirigides a facilitar el desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part dels operadors.

En aquest sentit, el seu preàmbul, explica que la finalitat és aprofundir en els principis de lliure competència i de mínima intervenció administrativa per impulsar el desplegament de xarxes de comunicació electrònica ultraràpides.