El Consell va aprovar divendres passat una addenda de modificació i pròrroga del conveni marc amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per al desenvolupament, difusió i divulgació d’actuacions en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica. L’objectiu és modificar l’objecte de la col·laboració per incloure la memòria democràtica en l’àmbit d’actuació. Així mateix, es prorroga per un període de dos anys el conveni marc entre la CVMC i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

El Govern valencià assenyala que el conveni permetrà posar en marxa iniciatives en matèria de formació, divulgació, difusió i promoció, així com l’elaboració, l’edició i la publicació de continguts audiovisuals relacionats amb la l’objecte de la col·laboració.

Les actuacions previstes inclouran mecanismes per desenvolupar a la Corporació una cultura de transparència, desenvolupament sostenible i bon govern, que inclourà la incorporació de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública. Així mateix, es realitzarà una planificació i execució de les actuacions de formació i informació per afavorir que la CVMC instauri les mesures adequades per complir amb les obligacions de publicitat, dret d’accés a la informació pública i responsabilitat social corporativa.

Pel que fa a la difusió dels principis de transparència, responsabilitat social, participació ciutadana, cooperació i foment de el coneixement de la memòria democràtica valenciana, es desenvoluparà mitjançant la realització i allotjament de continguts multimèdia adreçats a la ciutadania en general, així com de les activitats que puguin ser d’interès d’acord amb els criteris de programació de la CVMC.

Memòria democràtica

L’acord estableix que es fomentarà i potenciarà el coneixement de la memòria democràtica valenciana a través de programes específics de caràcter divulgatiu, de debat i documentals, amb especial incidència en el testimoni de les víctimes.

Al seu torn, es pretén donar visibilitat als actes de reconeixement i homenatge de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, reforçant les bases democràtiques de la convivència. També s’impulsarà l’organització d’activitats que garanteixin la difusió de la memòria democràtica valenciana com cursos, jornades i congressos, destinades a la formació dels professionals de la CVMC.

El conveni també recull la difusió i foment del reconeixement del moviment memorialista per la seva tasca en la conscienciació social per a la preservació de la memòria democràtica valenciana i la defensa dels drets de les víctimes, així com la participació ciutadana per a la formació d’una memòria crítica i democràtica.