La Secretaria d’Estat de Cultura ha obert la convocatòria per al 2013 de dues línies de subvencions, una per a l’edició de revistes culturals, i l’altra per a la promoció de llibres i publicacions periòdiques de contingut cultural.

Els ajuts es dirigeixen a publicacions en qualsevol de les llengües oficials dedicades a literatura i lingüística; arts plàstiques, arts escèniques i música; disseny, fotografia, audiovisual i cinematografia; història, geografia i arquitectura; i filosofia, ciències socials i crítica de la cultura.

Pel que fa a les subvencions per a l’edició de revistes culturals, el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 26 de març i la dotació és de 700.000 euros per a empreses, i de 340.000 euros per a institucions sense ànims de lucre.

Quant a les subvencions per a la promoció de llibres i publicacions periòdiques de contingut cultural, es dirigeixen únicament a entitats sense ànim de lucre. El termini per presentar-s’hi finalitza el 25 de març, i la dotació total és de 450.000 euros. Són susceptibles de rebre aquests ajuts projectes que promoguin fires, activitats i trobades professionals; iniciatives que contribueixin a millorar l’eficàcia i la sostenibilitat dels diferents agents; i els estudis i investigacions sobre la indústria editorial.

En ambdós casos en queden excloses les publicacions gratuïtes; els butlletins culturals, guies, anuaris o catàlegs; les publicacions dependents, editades o coeditades per encàrrec d’organismes del sector públic; les que es distribueixin com a suplement o conjuntament amb una altra publicació, o les pàgines web personals dels autors, així com les associades a una editorial destinades a un ús promocional del seu catàleg.