La Subsecretaria de Cultura ha obert la convocatòria de subvencions per a l’edició de revistes culturals. La dotació és de 700.000 euros per a les empreses i de 300.000 per a institucions sense ànim de lucre. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 20 d’agost.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és el foment de l’edició de revistes del sector cultural que contribueixin al patrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

Les revistes han d’estar dedicades a alguna de les següents matèries: literatura i lingüísitca; arts plàstiques, arts escèniques, música; disseny, fotografia, creació audiovisual, cinematografia; història, geografia, arquitectura; filosofia, ciències socials, jurídiques i polítiques, i crítica de la cultura.

La periodicitat de les revistes ha de ser com a màxim mensual i com a mínim anual. En el cas de les publicacions en paper, el tiratge ha de ser d’entre 1.000 i 15.000 exemplars. Les subvencions poden finançar fins al 50% del cost de les publicacions.

Queden excloses d’aquests ajuts les publicacions gratuïtes; els butlletins culturals, guies, anuaris o catàlegs; les publicacions dependents, editades o coeditades per encàrrec d’organismes del sector públic; les que es distribueixin com a suplement o conjuntament amb una altra publicació, o les pàgines web personals dels autors, així com les associades a una editorial destinades a un ús promocional del seu catàleg.