El País regularitzarà la situació laboral d’una cinquantena de col·laboradors autònoms, que passaran a formar part de la plantilla del diari gràcies a la tasca de la Inspecció de Treball i el comitè d’empresa, segons destaca aquest. La integració es farà en dues fases: 35 de cop i la resta progressivament fins al 30 de novembre de 2019.

La regularització s’inclou en l’acord entre empresa i sindicats per prorrogar el primer conveni col·lectiu de l’editora d’El País, on a més es restitueixen les retallades salarials aplicades fins l’any passat, declarades nul·les pels tribunals.

Per incorporar els col·laboradors autònoms, el comitè d’empresa va acceptar ajustar les taules salarials, deixant exempts de rebaixes als salaris per sota dels 51.000 euros anuals.

L’acord va ser ratificat per la plantilla en una consulta amb un 74,05% de participació del cens, del qual un 85,8% va votar a favor.