El diari de Prisa ha creat el blog El País que hacemos per explicar com treballen al mitjà en un moment de permanent transformació. “El País està en un procés de canvi molt profund on s’estan modificant els hàbits de la nostra organització, la manera en què treballem”, destaca el seu director, Antonio Caño. “Hem passat de ser un diari de paper a un diari essencialment digital”, assenyala al respecte.

Així, cada setmana, els membres de la redacció, l’equip digital i la direcció desgranaran “què està passant avui i el que està per arribar a El País”, explicant l’aposta audiovisual, les noves rutines de treball, la importància de les xarxes socials o els nous perfils que s’incorporen al diari.

Mitjançant aquest blog, el mitjà vol mostrar als lectors “com serà El País que llegeixen, veuen i escolten”, afegeix Caño.