El director d’El País, Javier Moreno, posa en marxa una unitat d’edició del diari, que s’encarregarà de garantir el control de qualitat de totes les notícies, tant de l’edició impresa com la digital. El responsable d’aquest nou departament és el periodista Álex Grijelmo, amb càrrec de subdirector.

La unitat d’edició es crearà en dues etapes. En la inicial, Grijelmo elaborarà un diagnòstic dels processos d’edició tant en web com en paper, així com dels controls que es realitzen fins a la publicació dels textos. En la segona es confeccionarà un equip perquè s’ocupi d’aquestes tasques.

Álex Grijelmo es va incorporar a El País el 1983, on durant 17 anys va ser subcap de Madrid, cap d’informació nacional i redactor de nombroses àrees, i des de 1989 responsable del Llibre d’estil del diari.

L’any 2000 el periodista va assumir la direcció del diaris locals de Prisa, i el 2002 la direcció general de continguts de Prisa Internacional.

El 2004 va deixar durant vuit anys Prisa per dirigir l’agència Efe, i es va reincorporar al grup el 2012 com a director de desenvolupament internacional de Prisa Noticias. Un any més tard, va ser nomenat adjunt al director d’El País, Javier Moreno.

El juny de 2018 Grijelmo va ser nomenat director de l’Escola de Periodisme UAM-El País.

La seva tornada a la redacció d’El País coincideix amb la publicació d’una nova edició del seu Llibre d’estil.