L’edició digital del diari El País va estrenar aquest dimecres una edició en anglès, a la qual es pot accedir des de la pàgina principal amb una pestanya específica al menú. Amb tot, no es tracta d’una edició traduïda del web, sinó d’una selecció dels articles i les notícies més destacades realitzades per l’equip que elabora el suplement en anglès que des del 2001 es distribueix amb l’edició espanyola de l’International Herald Tribune. A més, la versió en anglès ha obert un canal propi a Eskup, la xarxa diari, i a Twitter. Per altra banda, aquest dimarts El País va llançar una aplicació per a iPad.

Font: Escacc