La mesa del Parlament va admetre a tràmit el passat dimarts una proposició de llei per modificar les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la qual recupera el consens a l’hora d’elegir els respectius òrgans de govern, tal com passava abans de la reforma de febrer de 2012. La proposta la va presentar Catalunya en Comú Podem amb el suport de la resta de forces polítiques.

El text és el mateix que el de la proposició de llei elaborada en ponència conjunta i acordada per unanimitat de tots els partits l’estiu de 2017, i que va quedar pendent d’aprovació en l’anterior legislatura a causa de la dissolució del Parlament per l’article 155 de la Constitució Espanyola.

La proposta de remodelació de les lleis audiovisuals afecta només als articles que fan referència a la governança per la urgència de la seva renovació, de manera que la ponència conjunta segueixi treballant per modificar la normativa amb una visió de llarg termini i consensuar un nou model per a la CCMA.

Majories qualificades

El document estableix que els consellers de la CCMA i el CAC siguin nomenats amb el suport de dos terços de la cambra (ara es pot fer amb majoria absoluta en segona volta) i a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (en l’actual llei del CAC són dos, i la de la CCMA no ho determina).

Durant la tramitació de la proposició de llei s’ha d’acabar de definir el nombre de consellers, que en el text s’indica que serà d’entre cinc i set (actualment són sis en cada òrgan de govern). El que sí s’especifica és que els membres d’ambdós òrgans de govern queden subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat.

Procés de selecció públic

Una altra novetat és que, per a l’elecció del consell de govern de la Corporació, el CAC haurà de regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidatures, les quals hauran de presentar un projecte de gestió. En la normativa actual, el Consell de l’Audiovisual es limitava a emetre un informe sobre la seva capacitat i idoneïtat per ocupar els càrrecs.

La modificació de la llei també determina que el nomenament del personal directiu de la Corporació i de les empreses filials s’haurà de fer d’acord amb un procediment de presentació i selecció de candidats anàleg al de la tria de membres del consell de govern. Actualment, aquests nomenaments, entre els quals els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, es realitzen a proposta de la presidència.

La participació dels treballadors de la CCMA

En la tramitació de la proposició de llei s’haurà de determinar si s’incorpora una representació dels treballadors en el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tal com reclamen els seus professionals.

El que sí fa la modificació de la Llei de la CCMA és afegir deures al consell de govern, que haurà d’elaborar, executar i avaluar un pla que fomenti la participació de la plantilla en l’elaboració de l’estratègia empresarial i en l’organització dels processos productius.

A més, el text la proposició de llei també estableix que la direcció de la Corporació ha de garantir la participació dels representants dels treballadors en l’informe previ perceptiu del contracte programa.