El ple del Parlament ha rebutjat una moció sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals presentada pel grup de Ciutadans, que manté congelat l’acord amb Junts per Catalunya, Esquerra i PSC per renovar el consell de govern de la CCMA.

La moció constava de diferents punts que s’han votat en dues tandes, el primer per una banda i la resta per l’altra, que han obtingut diferents majories.

El primer punt ha comptat amb els vots favorables de Cs, PSC, PP i la CUP, i el vot contrari de JxCat, ERC i Cat en Comú Podem. En la resta de punts els grups han votat en el mateix sentit, excepte la CUP, que ho ha fet en contra.

Text de la moció:

El Parlament de Catalunya:

1. Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris mínims de professionalitat i experiència, la utilització del procediment de concurs públic organitzat pel propi Parlament de Catalunya i unes majories parlamentàries àmpliament reforçades per la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de responsabilitat de la CCMA. Així mateix, el Parlament es compromet a reformar l’estatut dels responsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i professionalitat.

2. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat.

3. Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la pressió i la propaganda política tendenciosa.

4. Condemna rotundament el progressiu assenyalament i l’hostilitat dels mitjans de comunicació de la Generalitat contra els ciutadans d’ideologia no separatista. En aquest sentit, condemna expressament i rotundament:

a. L’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de la violència exercida contra ciutadans que defensen valors i principis constitucionals, especialment els insults masclistes i homòfobs de determinats presentadors de plantilla i col·laboradors de productores externes reiteradament contractats, com a pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els mitjans de comunicació públics de la Generalitat.

b. La utilització dels mitjans de comunicació de la CCMA com a corretja de transmissió d’una estratègia concertada de deshumanització dels polítics i votants d’ideologies no separatistes.

5. Rebutja la manca d’objectivitat informativa i neutralitat política en espais informatius dels mitjans de la Corporació que es produeix, entre d’altres, mitjançant:

a. Les reiterades i intencionades omissions de les següents circumstàncies:

– El caràcter inconstitucional i il·legal del suposat referèndum de l’1-O.

– El caràcter inconstitucional de la “normativa” del suposat referèndum de l’1-O imposada per les forces polítiques separatistes els dies 6 i 7 de setembre de 2017 amb greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals dels representants electes dels catalans al Parlament de Catalunya i després de pretendre cancel·lar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

b. La reiterada utilització dels termes “presos polítics” i “exiliats”, que la Junta Electoral Central ja va resoldre expressament durant l’última campanya electoral que no podien ésser emprats pel fet de no respectar l’obligada neutralitat política.

6. Insta el Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació específic per tal d’ampliar la seva audiència cap a sectors de la ciutadania que ara mateix li donen l’esquena per la seva escorada línia editorial separatista.