La revista femenina d’El Mundo ha deixat de distribuir-se amb el diari de Zeta un any i vuit mesos després de començar a fer-ho. Segons explica PRNoticias, el motiu és que, durant aquest temps, les despeses que generava l’encartament de Yo Dona a El Periódico eren superiors als ingressos obtinguts.

La revista, publicada per Unidad Editorial des de fa més de vuit anys, es va començar a distribuir amb el diari de Zeta el setembre del 2011 amb l’objectiu d’incrementar els ingressos. Les expectatives econòmiques no s’han complert i, per això, al maig, les editores d’El Mundo i El Periódico van decidir desfer l’acord que mantenien.