A partir d’aquest dijous El Periódico de Catalunya inicia una nova etapa amb un profund redisseny del diari. D’entrada, en la capçalera destaca la introducció d’una gran lletra P, la nova marca corporativa del diari de Prensa Ibérica.

Amb aquest rellançament, El Periódico en paper passa a estructurar-se en tres grans blocs informatius. El primer, Panorama (identificat en color vermell), agrupa els continguts informatius de més actualitat, amb notícies d’internacional, economia i política.

El segon bloc, Participació (que combina negre i dorat), es dirigeix a la comunitat de lectors, i pretén augmentar la interactivitat a partir de les seves cartes, els debats oberts i els diferents clubs ja creats en l’edició web i els que se sumaran properament.

Finalment hi ha el bloc batejat amb el nom de Persones (associat al color verd), dedicat a la informació sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana, l’oci, els estils de vida, l’esport i la cultura.

En paral·lel a aquesta nova estructura, s’incrementarà el paper del grafisme i els recursos visuals en totes les pàgines del diari.

Nou suplement econòmic

El rellançament del diari s’acompanyarà del suplement econòmic Actius, que s’encartarà amb el diari tots els diumenge. La nova publicació oferirà 16 pàgines d’anàlisis, entrevistes i reportatges amb les claus de la setmana i una mirada als escenaris que es dibuixen en l’àmbit empresarial i financer.

Per altra banda, els dissabtes es podrà adquirir la revista del cor Lecturas juntament amb l’exemplar d’El Periódico de Catalunya.